Ülke ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden olan ihracat, ülkemizin coğrafi konumu gereği deniz taşımacılığı ile yoğun olarak ilintilidir. Bu aşamada limancılık faaliyetleri büyük önem kazanmakta olup, ülkenin dışa açılan kapıları haline gelmektedir. Geniş sahalara sahip olan limanların elektrifikasyonu, yürütülen faaliyetin sürekliliği ve efektifliği açısından büyük önem taşımaktadır. SUMİRAL ELEKTRİK MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak liman sahalarında gerçekleştirdiğimiz projelerde kattığımız değer ve edindiğimiz tecrübe ile firmamızı bir adım daha ileriye taşıdığımızı düşünüyoruz.

Limanlar

Limanlar 1

Mersin International Port
Liman sahası trafo merkezi
kurulum işleri.

Limanlar 2

GEMPORT Gemlik Limanı
Deniz ve kara platformu
elektrik altyapı işleri ile MHC
vinçleri Y.G. altyapı ve idari bina
elektrik işleri.

Limanlar 3

BORUSAN Gemlik Limanı
Yeni iskele sahası trafo merkezi
kurulumu ve SSG vinçleri
enerji temin işleri